Verslag vergadering 1982

Do you remember.. Het jaar na de oprichting. De 1e uitnodigingen, verslagen en de 1e ledenlijst…